000 01001nas a2200253 4500
005 20130901160542.0
008 980924s2541 th | p 0 0tha d
022 _a0858-317x.
040 _aTU
041 0 _atha
245 0 0 _aดีเวลลอปเปอร์ หายไปไหน!
260 _c2541 [1998]
600 0 4 _aอนันต์ อัศวโภคิน,
_d2493-
600 0 4 _aประสงค์ พานิชภักดี,
_d2493-
_926746
600 0 4 _aสายันต์ มั่นเหมาะ,
_d2499-
_929604
610 2 4 _aบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
650 4 _aนักพัฒนาที่ดิน
_zไทย
650 4 _aธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
_zไทย
773 0 _tพร็อพเพอร์ตี้มาร์เก็ต
_g7, 75 (ม.ค. 2541) 35
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
942 _cJA
999 _c67921
_d67921