000 01413nas a2200265 4500
999 _c73845
_d73845
003 OSt
005 20211108110904.0
008 990609s2542 th | p 0 0tha d
022 _a0125-3654
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aเทพมนตรี ลิมปพยอม.
_95895
245 1 0 _aพระสุวรรณกัลยา (สุพรรณกัลยา) พัฒนาการของไสยศาสตร์มาสู่นิมิตและความฝันกับการศึกษาประวัติศาสตร์.
260 _c2542 [1999]
600 0 4 _aสุพรรณกัลยา,
_cพระ,
_d2093-2135.
_982123
600 0 4 _aนเรศวรมหาราช,
_cสมเด็จพระ,
_d2098-2148.
_910777
650 4 _aรูปเคารพ
_zไทย.
_939458
651 4 _9174
_aไทย
_xประวัติศาสตร์
_yกรุงศรีอยุธยา, 1893-2310.
773 0 _tศิลปวัฒนธรรม
_g20, 6 (เม.ย. 2542) 80-96 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0098/20_6_apr_2542/07PAGE81_PAGE98.pdf
_3เอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc