000 01129nas a2200229 4500
003 OSt
005 20211229151749.0
008 961002s2539 th | p o0 0tha d
022 _a0853-1333
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aพจนา ฤทธิรงค์.
_949699
245 1 0 _aรัฐแรกเริ่มและรัฐจักรวรรดิ์ในประวัติศาสตร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้.
260 _c2539 [1996]
650 4 _aประวัติศาสตร์นิพนธ์
_zเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
_949700
651 4 _aเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
_xประวัติศาสตร์.
_943910
773 0 _tจุลสารไทยคดีศึกษา
_g12, 3 (ก.พ.-เม.ย. 2539) 4-16
850 _aTUONLINE
852 _aTU
856 7 8 _uhttps://go.openathens.net/redirector/tu.ac.th?url=http%3A%2F%2Fdigi.library.tu.ac.th%2Fjournal%2F0023%2F2539%2F12_3%2F03PAGE4_PAGE16.pdf
942 _cJA
_2lcc
999 _c80856
_d80856