000 01220nas a2200277 4500
999 _c82587
_d82587
003 OSt
005 20200317160838.0
008 000901s2543 th | p o0 0tha d
022 _a0125-233x.
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aอำนาจ วรชาติ
_950405
245 1 0 _aการพัฒนาธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์
260 _c2543 [2000]
650 4 _aแฟรนไชส์ (การขายปลีก)
_96065
700 0 _aต่อศักดิ์ สุทธิชาติ
_950406
700 0 _aประยูร บุญประเสริฐ
_950407
700 0 _aวิทวัส รุ่งเรืองผล,
_eผู้ดำเนินการสัมมนา
773 0 _tวารสารบริหารธุรกิจ
_g23, 85 (ม.ค.-มี.ค. 2543) 17-30
850 _aTUPRIDI
850 _aTUBA
852 _aTU
856 7 8 _zเอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0030/2543/23_85/03PAGE17_PAGE30.pdf
942 _cJA
_2lcc