000 01214nas a2200253 4500
999 _c84094
_d84094
003 OSt
005 20200613154429.0
008 000322s2542 th | p o0 0tha d
022 _a0125-3093
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์.
_926146
245 1 0 _aนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และมูลฝอยบรรจุภัณฑ์ของสหภาพยุโรปและการนำไปปฏิบัติในประเทศสมาชิก :
_bประสบการณ์สำหรับประเทศไทย.
260 _c2542 [1999]
650 4 _aขยะและการกำจัดขยะ.
_98045
773 0 _tวารสารกฎหมาย (จุฬาฯ)
_g19, 3 (ก.ย.42) 109-137
850 _aTULAW
850 _aTUPRIDI
850 _aTULAMPANG
852 _aTU
856 7 8 _3เอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th.ezproxy.tulibs.net/journal/0081/19_3_sep_2542/01COVER_PAGE_VIII.pdf
942 _cJA
_2lcc