000 01009nas a2200277 4500
999 _c89374
_d89374
003 OSt
005 20191105143927.0
008 010814s2543 th | p o0 0tha d
022 _a0125-0558
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
_94957
245 1 0 _aTax Planning.
260 _c2543 [2000]
500 _aบทความเป็นภาษาอังกฤษ.
650 4 _aTax planning.
_953219
650 4 _aการวางแผนภาษีอากร.
_99405
650 4 _aภาษีอากร.
773 0 _tดุลพาห
_g47, 2 (พ.ค.-ส.ค.43) 83-90
850 _aTULAW
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
856 7 8 _zเอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0068/47_2_jan_apr_2543/09PAGE83_PAGE90.pdf
942 _cJA
_2lcc