000 01320nas0a22002650004500
999 _c89588
_d89588
003 OSt
005 20181119113757.0
008 s2543 th | p 0 0tha d
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aสุจิตต์ วงษ์เทศ
_91963
245 1 0 _aบทบรรณาธิการ
_bพ่อขุนผาเมืองแห่งแคว้นสุโขทัย กับศรีนทรวรมันแห่งนครธม
260 _c2543 [2000]
651 4 _aกัมพูชา
_xประวัติศาสตร์.
_917017
651 4 _aกัมพูชา
_xกษัตริย์และผู้ครองนคร
_917518
651 4 _aสุโขทัย
_xประวัติศาสตร์
_936603
651 4 _aไทย
_xประวัติศาสตร์
_yกรุงสุโขทัย, 1800-1900
_972451
773 0 _tศิลปวัฒนธรรม
_g21,6 (เม.ย.43) 10-11
850 _aTUPRIDI
850 _aTUBB
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0098/21_6_apr_2543/02PAGE10_PAGE25.pdf
_3เอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc