000 01365nas0a22002530004500
999 _c89592
_d89592
003 OSt
005 20181119113757.0
008 s2543 th | p 0 0tha d
040 _aTU
041 0 _atha
100 1 _aไรท์, ไมเคิล,
_dค.ศ. 1940-2009.
_9129199
245 1 0 _aศิลาจารึก หลักที่2 ของหลวงพ่อศรีศรัทธาฯ
_bสุโขทัยกับราชวงศ์เขมร;ราชวงศ์พญาผาเมืองกับลุ่มน้ำมูลตอนบน
260 _c2543 [2000]
651 4 _aกัมพูชา
_xประวัติศาสตร์.
_917017
651 4 _aไทย
_xประวัติศาสตร์
_yกรุงสุโขทัย, 1800-1900
_972451
651 4 _aกัมพูชา
_xกษัตริย์และผู้ครองนคร
_917518
773 0 _tศิลปวัฒนธรรม
_g21,6 (เม.ย.43) 40-45 :
_nภาพประกอบ
850 _aTUPRIDI
850 _aTUBB
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0098/21_6_apr_2543/05PAGE40_PAGE45.pdf
_3เอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc