000 01419nas0a22002530004500
005 20130901161225.0
008 sa2544 th | p 0 0tha d
040 _aTU
041 0 _atha
245 0 0 _aป.ป.ช.สรุปปิดคดีซุกหุ้นซักค้านนอกบัลลังก์ หักล้าง 8 ข้ออ้างทักษิณ
260 _a2544
600 0 4 _aทักษิณ ชินวัตร,
_d2492-
_xการพิจารณาและตัดสินคดี, การฟ้องร้อง, ฯลฯ
_9121649
610 2 4 _aคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
_xการพิจารณาและตัดสินคดี, การฟ้องร้อง, ฯลฯ
650 4 _aหุ้นและการเล่นหุ้น
_zไทย
650 4 _aคดีและการสู้คดี
_zไทย
653 _aคดีซุกหุ้น
653 _aปปช.
773 0 _tมติชน
_g24,8506 (23 มิ.ย.44) 2
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
856 7 8 _zเอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th/newspaper/006/23jun44/4269page2.pdf
942 _cJA
999 _c91199
_d91199