000 00888nas0a22002290004500
003 OSt
005 20210831062553.0
008 020227s2545 th | p o0 0tha d
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aพิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.
_94843
245 1 0 _aสภาการเกษตรแห่งชาติ :
_bความจริงหรือความฝันของเกษตรกร.
260 _c2545 [2002]
610 2 4 _aสภาการเกษตรแห่งชาติ
_xการบริหาร.
_955110
650 4 _aเกษตรกรรมกับรัฐ.
_95052
773 0 _tข่าวเศรษฐกิจการเกษตร
_g48, 542 (ม.ค.2545) 2-4
850 _aTUECON
852 _aTU
942 _cJA
_2lcc
997 _bKS
999 _c92952
_d92952