000 01256nas a2200277 4500
003 OSt
005 20211011162201.0
008 030306s2545 th | p o0 0tha d
022 _a0125-7838.
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aระหัตร โรจนประดิษฐ์.
_956351
245 1 0 _aผลกระทบของมาตรฐานอัตราน้ำหนักบรรทุกเอเชีย ต่อกระบวนการขนส่งของประเทศไทย.
260 _c2545 [2002]
650 4 _aการขนส่งทางบก
_zไทย.
_92667
650 4 _aการขนส่งระหว่างประเทศ
_zเอเชีย.
_956352
653 _aTrans Asia
653 _aทางรถไฟ Thailand-Malaysia
653 _aทางรถบรรทุก Myanmar-Thailand-Laos-Vietnam
653 _aความร่วมมือทางการขนส่งระหว่างประเทศ
773 0 _tวารสารการพาณิชยนาวี
_g21, 2 (ส.ค. 2545) 69-86 :
_nแผนที่
850 _aTULAW
852 _aTU
942 _cJA
_2lcc
999 _c95235
_d95235