000 01303nas0a22002650004500
999 _c98628
_d98628
003 OSt
005 20180607145109.0
008 040105s2546 th | p 0 0tha d
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aสุเทพ สุนทรเภสัช
_958375
245 1 0 _aคนเมือง ความสำนึกและการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไทยเหนือ ในบริบทการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ การเมือง และสังคม
260 _c2546 [2003]
651 4 _aลานนา (อาณาจักร)
_xประวัติศาสตร์
_988449
651 4 _aไทย (ภาคเหนือ)
_xความเป็นอยู่และประเพณี
_93764
653 _aชาวล้านนา
653 _aคนเมือง
653 _aอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
653 _aชาวไทยเหนือ
773 0 _tศิลปวัฒนธรรม
_g25, 1 (พ.ย. 2546) 70-89
850 _aTUPRIDI
850 _aTUPUEY
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0098/25_1_nov_2546.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc