000 00725nas0a22002170004500
005 20130901114021.0
008 031002s2546 th | p o0 0tha d
022 _a0857-8702
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.
245 1 0 _aเกาหลีใต้สู่การเปิดเสรี.
260 _c2546 [2003]
651 4 _aเกาหลี (ใต้)
_xภาวะเศรษฐกิจ.
773 0 _tวารสารส่งเสริมการลงทุน
_g14, 8 (ส.ค.2546) 53-58
850 _aTUECON
850 _aTULAMPANG
852 _aTU
942 _cJA
999 _c98893
_d98893