000 00817nas0a22002290004500
999 _c99176
_d99176
003 OSt
005 20211020062637.0
008 031225s2546 th | p 0 0tha d
022 _a0859-1237
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aณรงค์ชัย อัครเศรณี.
_915006
245 1 0 _aภาวะขณะนี้ยังไม่เกิดฟองสบู่แตกหรอก.
260 _c2546 [2003]
651 4 _aไทย
_xภาวะเศรษฐกิจ.
_9319
773 0 _tโลกการค้า
_g10, 93 (ธ.ค. 2546) 26-27
850 _aTUECON
852 _aTU
856 7 8 _3เอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0316/COMW_010_093_2546.pdf
942 _cJA
_2lcc