000 01142nas0a22002170004500
005 20130901161458.0
008 040122s2546 th h| | o0 0 0tha a d
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aอรุณ อวนสกุล.
_942704
245 1 0 _aความร่วมมือด้านการเกษตรภายใต้กรอบ GMS.
260 _c2546 [2003]
610 2 4 _aโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง.
651 4 _aเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
_xความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ.
651 4 _aอินโดจีน
_xความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ.
773 0 _tวารสารเศรษฐกิจการเกษตร
_g49, 563 (ต.ค. 2546) 15-16
850 _aTUECON
852 _aTU
942 _cJA
999 _c99271
_d99271