000 00922nas a2200241 4500
005 20190322062538.0
008 030919s2546 th | p o0 0tha d
022 _a0857-6483
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aระหัตร โรจนประดิษฐ์.
_956351
245 1 0 _aคลองคอคอดกระ-ฉบับผังเมือง
260 _c2546 [2003]
651 4 _aคอคอดกระ
773 0 _tจุฬาลงกรณ์วารสาร
_g15, 59 (เม.ย.-มิ.ย.2546) 23-38
850 _aTUPRIDI
850 _aTUBA
850 _aTUPUEY
852 _aTU
856 7 8 _zเอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0066/15_59_apr_jun_2546/04PAGE23_PAGE38.pdf
942 _cJA
999 _c99564
_d99564